GỠ BỎ DRIVER MÁY IN LỖI

Ngoài cách gỡ bỏ driver máy in lỗi bằng cách vào “Control Panel >> All Control Panel Items >> Devices and Printers”, chọn vào máy in và chuột phải chọn “Remove Device”. Sẽ có trường hợp sau khi chọn bạn vẫn không thể gỡ được máy in. Để khắc phục TNSHOP chia sẻ cách khắc phục như sau:

Chuột phải vào biểu tượng Windows chọn Run (hoặc bấm Windows + R), nhập vào printmanagement.msc. Giao diện phần Print Servers có các mục cần chú ý như sau:

1 – Drivers

Nơi liệt kê các gói driver máy in được cài đặt vào hệ thống. Khi gặp các trường hợp: cài nhầm ngôn ngữ không phải tiếng anh, driver không tương thích với model máy in v.v. Để gỡ bỏ driver máy in bị lỗi ta chọn vào driver máy in tương ứng chuột phải chọn “Remove Driver Package…”, chọn “Delete” để xóa gói driver.

go-bo-driver-may-in-loi-1

2 – Form

Là nơi tập hợp các định dạng khổ giấy như A2, A3, A4, Letter v.v. Nơi đây chỉ liệt kê khổ giấy, không cho phép sửa hoặc thêm.

go-bo-driver-may-in-loi-2

3 – Ports

Là nơi lưu thông tin các cổng máy in đã. Ở mục này có thể thiết lập lại cổng cho máy in bằng cách chọn máy in, nhấn chuột phải chọn “Configure Port…”. Các vấn đề về trùng lặp cổng máy in có thể xóa hoặc sửa ở phần này.

go-bo-driver-may-in-loi-3

4 – Printers

Nơi hiển thị các máy in đã cài đặt. Tương tự như “Devices and Printers”. Tại đây có thể xóa một máy in bằng cách chọn máy in, chuột phải chọn “Delete”. Ngoài ra có thể “Pause” không cho sử dụng máy in, thiết lập máy in mặc định hoặc vào “Properties”.

Chúc các bạn thành công !

via GIPHY