CCLEANER – TRÌNH DỌN DẸP MÁY TÍNH

CCLEANER - TRÌNH DỌN DẸP MÁY TÍNH

CCleaner – Trình dọn dẹp máy tính của Piriform dùng để tối ưu hóa hoạt động của máy tính, xóa các registry, tập tin không sử dụng trong máy tính. CCleaner hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có Tiếng Việt. TNSHOP xin giới thiệu các chức năng chính của phần mềm:

1 – Cleaner

Dọn dẹp các tập tin không cần thiết.

CCLEANER - TRÌNH DỌN DẸP MÁY TÍNH

2 – Registry

Tìm và xóa các khóa registry không còn sử dụng.

3 – Tools

Bao gồm các mục Uninstall (gỡ các phần mềm không cần dùng đến), Startup (quản lý các chương trình khởi động), Browser Plugins (quản lý các plugin của trình duyệt), Disk Analyzer (phân tích các dạng file), Duplicate Finder (tìm kiếm và xóa các tập tin trùng lặp), System Restore (quản lý các điểm sao lưu hệ thống), Driver Wiper (xóa vĩnh viễn phân vùng không thể khôi phục).

4 – Options

Gồm các mục Settings (thiết lập phần mềm CCleaner), Cookies (quản lý cookie), Include (thêm các files hoặc thư mục sẽ xóa), Exclude (thêm các files hoặc thư mục sẽ không xóa), Scheduling (lên lịch chạy tự động), Smart Cleaning (chế độ chạy nền CCleaner), Users (quản lý người dùng), Updates (kiểm tra bản cập nhật CCleaner), Advanced (các thiết lập nâng cao), Privacy (gửi thông tin sử dụng tới nhà phát hành để cải tiến sản phẩm), About (thông tin về phần mềm CCleaner, nâng cấp hoặc dùng thử phiên bản Pro).

5 – Upgrade

Bảng so sánh giữa phiên bản Free (miễn phí) và bản Professional (có phí). Phần này dành cho những bạn muốn mua bản Pro để sử dụng thêm các chức năng cao hơn.

Liên kết tải phần mềm CCleaner – Trình dọn dẹp máy tính: CLICK HERE

Chúc các bạn thành công !

via GIPHY